ทุนและสวัสดิการ

          คณะวิทยาการสื่อสารตระหนักถึงความสำคัญของการจัดหาและจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของคณะ โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
2,973 ครั้ง