เรียนรู้เมืองเก่าสงขลา และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยภาคพลเมือง

เรียนรู้เมืองเก่าสงขลา และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยภาคพลเมือง

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ที่เรียนรายวิชาอัตลักษณ์ชายแดนใต้ การสื่อสารสันติภาพ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ลงพื้นที่ทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้อัตลักษณ์ของเมือง และการสร้างสรรค์กิจกรรมในพื้นที่เมืองเก่าสงขลาโดยภาคพลเมือง

พื้นที่ที่นักศึกษาได้เข้าเยี่ยมชมและพูดคุยกับผู้ดูแลและผู้ประกอบการ ประกอบด้วยโรงแรมเดอะรู คลาสสิก โฮมเทล ร้านหนังสือ dot.b ยูโฮสเทล ห้องสมุดยับ เอี่ยน ฉ่อย และร้านซ่อมหนังสือเก่า ซึ่งนอกจากผู้ประกอบการเหล่านี้จะดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นสีสันและสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวแล้ว พวกเขายังเป็นส่วนหนึ่งของกำลังสำคัญที่ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมหลากหลาย เพื่อเพิ่มจังหวะและสีสันให้กับชีวิตของเมือง รวมทั้งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมเยียนย่านเมืองเก่าสงขลา

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ขอขอบคุณเจ้าของสถานที่ที่เปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ อาจารย์สดใส ขันติวรพงศ์ คุณศานติ นพสุวรรณ คุณเชาวลิต ไชยวานิช คุณธีระพล วานิชชัง และคุณชาญชัย ยงรติกุล

และขอบคุณ คุณคนคีตา พรหมสุวรรณ แกนนำกลุ่ม “ทีมช่างหาทำ” และผู้ช่วยศาสตราจารย์ณับปราณ เตียวสกุล จากคณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ที่กรุณาประสานงานภาคส่วนต่าง ๆ อำนวยความสะดวกในการนำนักศึกษาเยี่ยมชมในครั้งนี้

#ทุกที่คือห้องเรียนของเราชาวนิเทศศาสตร์
#แทร็คการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล
#แทร็คการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
#คิดเป็นทำได้ #เข้าใจเป้าหมายการสื่อสาร #ตอบสนองการพัฒนาสังคม
#นิเทศศาสตร์สงขลานครินทร์
#นิเทศศาสตร์
#คณะวิทยาการสื่อสาร
#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปัตตานี
#commartsatcommsci