ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม (Green Office)

กิจกรรมการพัฒนาคณะฯ

กิจกรรมการอบรม

สาระน่ารู้สำนักงานสีเขียว (Green Office)

มาตราการประหยัดพลังงาน

ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ

คณะวิทยาการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี

    ชื่อ - นามสกุล*

    อีเมล*

    เรื่อง

    ข้อความ

    เงื่อนไขและข้อตกลงเบื้องต้น *