บุคลากรคณะวิทยาการสื่อสาร ร่วมกิจกรรม 5 ส และ Big Cleanning Day ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

บุคลากรคณะวิทยาการสื่อสาร ร่วมกิจกรรม 5 ส และ Big Cleanning Day ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรคณะวิทยาการสื่อสาร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสถานที่ทำงาน รวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณสถานที่ทำงาน และเสริมสร้างบรรยากาศ ในการทำงานให้ความน่าอยู่ มีความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการ โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้กำหนดปรับปรุงพื้นที่่ส่วนกลางภายในห้องสำนักงานและบริเวณรอบอาคารคณะวิทยาการสื่อสาร

ทั้งนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมขับเคลื่อนคณะวิทยาการสื่อสารให้เป็นสำนักงานสีเขียว พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมการยกระดับการรับรองในโครงการสำนักงานสีเขียว ในปี 2566

#commscigogreen
#greenoffice
#CommSciPNPSU
#คณะวิทยาการสื่อสาร
#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
#PrinceOfSongklaUniversity