ข่าวสารนักศึกษา

นักศึกษาใหม่ ’66

นักศึกษาใหม่ ’66

รายละเอียดสำหรับนักศึกษาใหม่

ภาคการศึกษาที่ 1/2566

วันเปิดภาคการศึกษา

26 มิถุนายน 2566

วันสุดท้ายของการเรียน

13 ตุลาคม 2566

งานดูแลนักศึกษา

ติดต่อเรา

อิทธิเดช รัตนะ (พี่ต้ม)
งานพัฒนานักศึกษา, สหกิจศึกษา, สโมสรนักศึกษา

073 349692

ทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ (พี่เค)
งานรับนักศึกษา, กิจกรรมในรายวิชา, การสำเร็จการศึกษา

073 349692

ระบบสารสนเทศ

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

หนังสือชมพูพันธุ์ทิพย์

ติดตามข่าวล่าสุดบน Facebook