สีประจำคณะ

RGB

(231, 231, 232)

CMYK

(0, 0, 0, 9)

HEX

(#e7e7e8)

ใช้กับพื้นหลังสีขาวหรือสีโทนอ่อน

Sub Brand Logo

แบบมาตรฐาน

ai PNG JPG

Sub Brand Logo

แบบสั้นแนวนอน

ai PNG JPG

Sub Brand Logo

แบบสั้นแนวตั้ง

ai PNG JPG

ใช้กับพื้นหลังสีดำหรือสีโทนเข้ม

Sub Brand Logo

แบบมาตรฐาน

ai PNG JPG

Sub Brand Logo

แบบสั้นแนวนอน

ai PNG JPG

Sub Brand Logo

แบบสั้นแนวตั้ง

ai PNG JPG

ตราพระมหาพิชัยมงกุฏ ม.อ.

Brand Logo

ตราพระมหาพิชัยมงกุฏ ม.อ. (พื้นขาว)

ai PNG JPG

Brand Logo

ตราพระมหาพิชัยมงกุฏ ม.อ. (พื้นดำ)

ai PNG JPG