คณะวิทยาการสื่อสารจัดกิจกรรมร่วมเพาะชำต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืช เนื่องใน ”วันรักต้นไม้แห่งชาติ พ.ศ.2566”

ดร.ภักดี ต่วนศิริ คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร นำทีมบุคลากรลงพื้นที่ทำกิจกรรมเนื่องใน”วันรักต้นไม้แห่งชาติ พ.ศ.2566” ณ บริเวณอาคารคณะวิทยาการสื่อสาร เมื่อวันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมร่วมเพาะชำต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืช

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการภายใต้การขับเคลื่อนคณะวิทยาการสื่อสารสู่สำนักงานสีเขียว โดยให้บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมนำแก้วน้ำของตนเองมาร่วมรับประทานของว่างร่วมกันด้วย

#commscigogreen
#greenoffice