คณะวิทยาการสื่อสาร ม.สงขลานครินทร์ “คว้ารางวัลระดับดีเยี่ยม (G ทอง)” สำนักงานสีเขียว (Green office) ปี 2566

คณะวิทยาการสื่อสาร ม.สงขลานครินทร์

“คว้ารางวัลระดับดีเยี่ยม (G ทอง)”
สำนักงานสีเขียว (Green office) ปี 2566

พร้อม “มุ่งมั่น ยกระดับ สำนักงานสีเขียว” อย่างต่อเนื่อง