บุคลากรคณะวิทยาการสื่อสาร ร่วมรายงานผลการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการเป็นสำนักงานสีเขียว

คณะวิทยาการสื่อสาร รายงานผลการดำเนินงานการเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office ) ครั้งที่ 3 ผ่านทางระบบออนไลน์

เช้าวันนี้ (21 มิถุนายน 2566) บุคลากรคณะวิทยาการสื่อสาร ร่วมรายงานผลการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการเป็นสำนักงานสีเขียวของทางคณะวิทยาการสื่อสาร โดยได้รับเกียรติจาก คุณปวงวิทย์ สนเลม็ด วิทยากรชำนาญการ (พลังงานและสิ่งแวดล้อม) เป็นผู้ให้คำแนะนำในการติดตามผลการดำเนินงานของทั้ง 6 หมวดในครั้งนี้ ทั้งนี้ทางคณะวิทยาการสื่อสาร ได้กำหนดรับการประเมินเพื่อยกระดับสำนักงานสีเขียวในวันที่ 4 สิงหาคม 2566

#commscigogreen
#greenoffice
#คณะวิทยาการสื่อสารสำนักงานสีเขียว