คณะวิทยาการสื่อสาร จัดประชุมร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้

คณะวิทยาการสื่อสาร จัดประชุมร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้

ดร.ภักดี ต่วนศิริ คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร ทีมบริหาร ผู้อำนวยการหลักสูตรและคณาจารย์ คณะวิทยาการสื่อสาร ได้ดำเนินการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ นำโดย ดร.อับดุลฮาฟิซ ฮิเล ประธานเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนและผู้บริหารสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่ภาคใต้ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาและสตูล จำนวน 15 คน โดยผลจากการประชุมก่อให้เกิดความร่วมมือและการรับฟังความเห็นและความต้องการในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะวิทยาการสื่อสาร ในด้านต่างๆ ทั้งการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้เพื่อเข้าศึกษาต่อที่คณะวิทยาการสื่อสาร ความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัยและบริการวิชาการ

ช่องทางการติดตามคณะวิทยาการสื่อสาร :
Facebook : คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ. ปัตตานี
Website : www.commsci.psu.ac.th/

#CommSciPNPSU
#คณะวิทยาการสื่อสาร
#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
#PrinceOfSongklaUniversity