รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำวิทยาเขตปัตตานี ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขต ครั้งที่ 27 (6/2566) ณ คณะวิทยาการสื่อสาร

เช้าวันนี้ (29 สิงหาคม 2566) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำวิทยาเขตปัตตานี ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขต ครั้งที่ 27 (6/2566) ณ คณะวิทยาการสื่อสาร พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากร คณาจารย์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ได้รับรางวัลและรับตำแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งในครั้งนี้ทางคณะวิทยาการสื่อสาร ได้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมดังกล่าว โดยมี ดร.ภักดีต่วนศิริ คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร ร่วมต้อนรับทีมบริหารจากทางวิทยาเขตปัตตานีด้วยทั้งนี้ ทางคณะฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางร่วมขับเคลื่อนคณะวิทยาการสื่อสารให้เป็นสำนักงานสีเขียว (Green office) ตามมาตรการการใช้ห้องประชุม โดยการลดปริมาณการใช้พลาสติกในการจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ใช้วัสดุธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทดแทน ทางคณะฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวร่วมกัน

คณะวิทยาการสื่อสาร “มุ่งมั่น ยกระดับ สร้างสำนักงานสีเขียว”