การออกแบบนิตยสารแลมเบรตต้าในจังหวัดยะลา

แนวคิด
รถมอเตอร์ไซค์แลมเบรตต้าเป็นรถคลาสสิคที่มีเสน่ห์ภายในตัว ซึ่งจังหวัดยะลาเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีเรื่องราวของรถแลมเบรตต้ามายาวนานในอดีต ผู้วิจัยจึงได้นำเรื่องราวของผู้คนที่ขับรถแลมเบรตต้าในจังหวัดยะลา ณ.ปัจจุบันมานำเสนอในรูปแบบนิตยสารประเภทงาน : Book Design

— นายอาลิฟ สะมะแอ / Alif Samaae
E-mail : 6220610131@psu.ac.th
Facebook : Lif Scooter Chance
IG : Im.lif_samaae