การพัฒนาและออกแบบกราฟฟิกแบรนด์กาแฟจากทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดสตูล

แนวคิด …
ผู้จัดทำเห็นว่าการทำ CI ให้กับแบรนด์กาแฟจังหวัดสตูล น่าจะเป็นส่วนที่จะทำให้มีจุดเด่น น่าสนใจ และมีความทันสมัย แตกต่างจากบรรจุภัณฑ์ที่มีวางขายทั่วไป ตามท้องตลาด ทำให้ผู้บริโภคเชื่อมั่น เข้าใจ ชื่นชอบ และจดจำผลิตภัณฑ์ของเราได้ โดยวัฒนธรรมของคนจังหวัดสตูลนั้น ไม่ได้มองว่ากาแฟเป็นของฟุ่มเฟือย จึงสามารถดื่มได้ทุกวันจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของทุกช่วงอายุคน และนอกจากนี้จังหวัดสตูลยังมีนักท่องเที่ยว การนำเอาวัฒนธรรมมาเป็นส่วนหนึ่งในตัวผลิตภัณฑ์จัดจำหน่ายเพื่อสร้างความแตกต่าง
ประเภทงาน : Product Deslgn


อุสมาน โกบยาหยัง / Usman Kobyayung
Email : 6220610069@psu.ac.th
Facebook : Usman kobyayung
IG : usman_9877