สื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์เศาะลาฮุดดีน ในรูปแบบวิดีโอสารคดีประกอบ Motion Graphic และหนังสือภาพประกอบ

แนวคิด
ผู้วิจัยเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ อิสลาม จึงมีแนวคิดที่อยากพัฒนารูปแบบการศึกษาให้น่าสนใจ ตอบโจทย์กลุ่มคนรุ่นใหม่
ประเภทงาน : Media Designมุดดัซซิร ลูแม / Muddassir Lumae
Email muddassir323@gmail.com
Facebook : Muddassir Lumae
IG : muddassir_lumae