โครงการออกแบบชุดตัวอักษรไทยประดิษฐ์ โดยถอดแบบจากชุดตัวอักษรอาหรับ

แนวคิด …
ผู้วิจัยต้องการสร้างสรรค์ชุดตัวอักษรไทยประดิษฐ์ โดยถอดแบบจากชุดตัวอักษรอาหรับ เพื่อเสริมสร้างคุณค่า ทางด้านภาษาและสะท้อนถึงความงามทางวัฒนธรรม ที่เป็นอัตลักษณ์ในความเป็นมลายู
ประเภทงาน : Graphic Design


วันฮารีฟ มะซอ / Wanharif Ma-so
Tel.096 868 193
2Email : Wanharifzaa44@gmail.com
Facebook : Walid Wanharif
IG : 0nelit