คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี
ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก อัตราเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 31,500 บาท

ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
วุฒิปริญญาเอก หรือ เทียบเท่า หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอกและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปีทางนิเทศศิลป์ การออกแบบสื่อ มัลติมีเดียหรือภาพยนตร์ การออกแบบภาพเคลื่อนไหว เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://resume.psu.ac.th/selectedposition.aspx?m+SUEhUKCce/ZsbTXwCMFlfx1D3ycU9T7uykoWTVn0M=

ระยะเวลาการสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2567 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

สอบถามรายละเอียดติดต่อ
คุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง
งานจัดการทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาการสื่อสาร
E-mail kittisak.p@psu.ac.th
โทรศัพท์ 073-349692, 086-4981495