ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน
ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ เลขที่อัตรา 4289 จำนวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ดังนี้

ลำดับที่ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล
1 PSU-041401   นายวีรพล สุวรรณกระจ่าง

จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

อ่านรายละเอียดได้ที่

https://resume.psu.ac.th/selectedposition.aspx?m+SUEhUKCce/ZsbTXwCMFlfx1D3ycU9T/df4FoKr8Nw

สอบถามรายละเอียดติดต่อ
งานจัดการทรัพยากรบุคคล

คุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง
โทรศัพท์ 073-346962 , 086-4981495
E-mail kittisak.p@psu.ac.th