ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS1/1 ช่วงที่ 2 (Portfolio) ปีการศึกษา 2567 จำนวน 3 โครงการ

คณะวิทยาการสื่อสาร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
รอบ TCAS1/1 ช่วงที่ 2 (Portfolio) ปีการศึกษา 2567 จำนวน 3 โครงการ

 1. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาการสื่อสารโดยวิธีพิเศษ
  ภายใต้กลุ่มโครงการ Portfolio ทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1/1)
  01. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (โครงการ 1).pdf
 2. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาการสื่อสารโดยวิธีพิเศษ
  ภายใต้กลุ่มโครงการ ปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1/1)
  02-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (โครงการที่ 2).pdf
 3. โครงการคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายและโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความร่วมมือกับคณะวิทยาการสื่อสาร
  ภายใต้กลุ่มโครงการ Portfolio กลุ่มเป้าหมาย ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1/1)
  03-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (โครงการที่ 3).pdf

ปฏิทินการดำเนินการ

 • เปิดรับสมัคร : (ช่วงที่ 2) วันที่ 1-11 พ.ย. 2566
  ผ่านเว็บไซต์ : commsci.psu.ac.th
 • ชำระค่าสมัคร : วันที่ 1-12 พ.ย. 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 15 พ.ย. 2566
 • สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 18 พ.ย. 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 23 พ.ย. 2566
 • สมัครลงทะเบียน/ยืนยันตัวตน : ตั้งแต่ 28 ต.ค. 2566 เป็นต้นไป
  ผ่านระบบ TCAS เว็บไซต์ : student.mytcas.com
 • ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS : วันที่ 6-7 ก.พ. 2567
  ผ่านเว็บไซต์ : student.mytcas.com
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 13 ก.พ. 2567
  ผ่านเว็บไซต์ : entrance.psu.ac.th

ดูรายละเอียด TCAS67 ทั้งหมด

TCAS67