คณะวิทยาการสื่อสาร ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาการสื่อสาร คว้ารางวัลชนะเลิศ Process Innovation

คณะวิทยาการสื่อสาร ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาการสื่อสาร สายอำนวยการหรือวิชาชีพ
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Process Innovation จากการนำเสนอผลงาน “กลยุทธ์การเปิดรับนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการสื่อสาร”
ในงานพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม : PSU Innovation Challenge 2023

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566
ณ สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีสมาชิกร่วมนำเสนอ ดังนี้

1. นางสาวพัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ นักวิชาการอุดมศึกษา
2. นายทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ นักวิชาการอุดมศึกษา ชำนาญการ
3. นายชวนิทธิ์ ธนะสุข นักวิชาการอุดมศึกษา
4. นายรุสมาน ยูโซะ ช่างอิเล็กทรอนิกส์

👉 ช่องทางการติดตามคณะวิทยาการสื่อสาร
📍Facebook : คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ. ปัตตานี
📍Website : www.commsci.psu.ac.th

#CommSciPNPSU
#คณะวิทยาการสื่อสาร
#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
#PrinceOfSongklaUniversity