งานวิจัย วสส

งานวิจัย วสส

 

คลินิกวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร

เปิดบริการให้คำปรึกษาในการทำผลงานวิจัยสำหรับคณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ในด้านต่าง ๆ อาทิ

  • การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากงานวิจัย

  • การวางโครงร่างสำหรับบทความวิจัย

  • การเลือกรูปแบบบทความสำหรับตีพิมพ์

  • การตรวจทานบทความวิจัยเบื้องต้น

  • การค้นหาวารสารสำหรับการตีพิมพ์ และอื่น ๆ

โดยจะมีทีมที่ปรึกษาคลินิกวิจัยคอยให้คำปรึกษาคณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ ที่สนใจ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณรอกิ มะแซ หรือ ดร.วรรนิศา มัจฉา โทร. 2632

 

 

โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
2,997 ครั้ง