โครงการกินอยู่ดูดีมีอาชีพที่ปะกาฮะรังจัดกิจกรรมถอดบทเรียนการเรียนรู้ ครั้งที่ 1

โครงการกินอยู่ดูดีมีอาชีพที่ปะกาฮะรังจัดกิจกรรมถอดบทเรียนการเรียนรู้ ครั้งที่ 1

โครงการกินอยู่ดูดีมีอาชีพที่ปะกาฮะรัง หน่วยจัดการเรียนรู้ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีกำหนดจัดกิจกรรมการถอดบทเรียนการเรียนรู้ของผู้ร่วมเรียนรู้ในโครงการกินอยู่ดูดีมีอาชีพที่ปะกาฮะรัง ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 นี้ ณ ห้องบรรยาย A310 ชั้น 3 คณะวิทยาการสื่อสาร ในกิจกรรมดังกล่าวยังมีการชวนคิดชวนคุย เรื่อง “โอกาส อุปสรรค และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน : มุมมองจากผู้ร่วมเรียนรู้และเครือข่ายชุมชน” เวลา 11.00 -12.00 น. วิทยากรโดย ผู้ร่วมเรียนรู้ในโครงการ ได้แก่
1. คุณมีเน๊าะ ตาเบะ ตัวแทนผู้ร่วมเรียนรู้วิชาการผลิตข้าวพอง
2. คุณสะปินะห์ สามะอาลี ตัวแทนผู้ร่วมเรียนรู้การตัดเย็บเสื้อผ้า
3. คุณฮัมดียะห์ ยูโซะ ตัวแทนผู้ร่วมเรียนรู้วิชาการทำเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

วิทยากรจากเครือข่ายชุมชน ได้แก่
1. คุณอามีนะฮ์ เหละดุหวี ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดปัตตานี
2. คุณรอฮานิง กลูแป วิสาหกิจชุมชนเกลือหวานบานา

ชวนคิดชวนคุยโดย คุณจัลวาตี วาหลง คณะทำงานโครงการกินอยู่ดูดีมีอาชีพที่ปะกาฮะรัง
ท่านใดสนใจเรียนรู้ประสบการณ์จากโครงการกินอยู่ดูดีมีอาชีพที่ปะกาฮะรังในมุมมองของผู้ร่วมเรียนรู้

สามารถติดตาม Live สด ได้ที่ “เพจที่นี่ปะกาฮะรัง – Di Sini Pakaharang”
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 เวลา 11.00 -12.00 น.