คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี
เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

 1. ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ)
  จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 3888

  คุณสมบัติผู้สมัคร
  วุฒิปริญญาเอก หรือ เทียบเท่า หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอกและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี

  ทางนิเทศศิลป์ การออกแบบสื่อ มัลติมีเดียหรือภาพยนตร์ การออกแบบภาพเคลื่อนไหว เทคโนโลยีสารสนเทศ
  หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  https://link.psu.th/eSQ3Y

 2. ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ)
  จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 4289

  คุณสมบัติผู้สมัคร
  วุฒิปริญญาเอก หรือ เทียบเท่า หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอกและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี
  ทางนิเทศศิลป์ วิจัยศิลปะและการออกแบบ ออกแบบอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  https://link.psu.th/eSQ3Y

ระยะเวลาการสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 จนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2567

สอบถามรายละเอียดติดต่อ
คุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง
งานจัดการทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาการสื่อสาร
E-mail kittisak.p@psu.ac.th
โทรศัพท์ 073-349692, 086-4981495