นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี รับประกาศนียบัตรผลงานสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทสิ่งแวดล้อมที่เข้ารอบ 3 ทีมสุดท้าย รางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 18

ทีม CA ม.อ.ปัตตานี รับประกาศนียบัตรผลงานเข้ารอบสุดท้ายรางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 18

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ทีม CA ม.อ.ปัตตานี นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีรับประกาศนียบัตรผลงานสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทสิ่งแวดล้อมที่เข้ารอบ 3 ทีมสุดท้าย รางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 18 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น จตุจักร กรุงเทพฯ จัดโดยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย การประกวดสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทสิ่งแวดล้อมดังกล่าวมีผลงานที่ส่งเข้าประกวดจำนวน 13 เรื่อง จาก 7 สถาบันการศึกษา / 1 สหมหาวิทยาลัย

ผลงานที่ทีม CA ม.อ.ปัตตานีส่งเข้าประกวด ชื่อว่า “แก้วพลาสติกลดได้ด้วยจิตสำนึก” นำเสนอเกี่ยวกับกระแสการเติบโตของร้านคาเฟ่ในจังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีการใช้แก้วพลาสติกเพิ่มมากขึ้นและอาจกลายเป็นขยะทางทะเลในที่สุด แต่ก็มีผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และภาคประชาสังคมเริ่มหันมาให้ความสนใจรณรงค์ให้เกิดการใช้แก้วพลาสติกน้อยลง เช่น การใช้แก้วส่วนตัว การประกอบธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การสื่อสารและรณรงค์กับผู้บริโภค เป็นต้น

สมาชิกทีม CA ม.อ.ปัตตานี ประกอบด้วย
1. นายสิทธิศักดิ์ หมันเจริญ นศ.ชั้นปีที่ 3 สาขานิเทศศาสตร์
2. น.ส.มารียาณี บือแน นศ.ชั้นปีที่ 3 สาขานิเทศศาสตร์
3. น.ส.ณัจมีย์ เลาะยะผา นศ.ชั้นปีที่ 3 สาขานิเทศศาสตร์
4. นายโซเฟียน ตาตา นศ.ชั้นปีที่ 2 สาขานิเทศศาสตร์
5. นายปรเมษฐ์ ฮัดสัน นศ.ชั้นปีที่ 2 สาขานิเทศศาสตร์

รายละเอียดผลการประกวดรางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 18
สามารถติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/photo/?fbid=770516265103760&set=a.638540921634629

#นิเทศศาสตร์ #สายฟ้าน้อย
#คณะวิทยาการสื่อสาร
#นักศึกษาได้รับรางวัล2566
#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์