นศ.สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 7 โครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมสื่อสารสร้างสรรค์เมืองหาดใหญ่ จากโครงการพลังเยาวชนสื่อสารนักสร้างสรรค์เมือง Hatyai Scenario

นศ.สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 7 โครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมสื่อสารสร้างสรรค์เมืองหาดใหญ่ จากโครงการพลังเยาวชนสื่อสารนักสร้างสรรค์เมือง Hatyai Scenario

ทีม Keep Cool นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับการคัดเลือกจากโครงการพลังเยาวชนสื่อสารนักสร้างสรรค์เมือง Hatyai Scenario ให้เป็น 1 ใน 7 ทีมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมสื่อสารสร้างสรรค์เมืองหาดใหญ่ โดยนักศึกษาทีม Keep Cool ได้เสนอโครงการ “ตึกตักย่านสาย 1 (พื้นที่และการเปลี่ยนแปลงของกาลเวลา)” ที่มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการสื่อสารถึงการเปลี่ยนแปลงของถนนนิพัทธ์อุทิศสาย 1 เทศบาลนครหาดใหญ่ ที่มีความโดดเด่นของอาคารชิโนโปรตุกีส

สำหรับโครงการพลังเยาวชนสื่อสารนักสร้างสรรค์เมือง Hatyai Scenario มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมออกแบบสร้างกิจกรรมการสื่อสารเพื่อพัฒนาเมืองหาดใหญ่ ภายใต้แนวคิด หาดใหญ่เมืองสำหรับทุกคน Inclusive City “ความหลากหลายในการอยู่ร่วมกันทางอัตลักษณ์และทุนวัฒนธรรมของเมืองหาดใหญ่”

สมาชิกนักศึกษาทีม Keep Cool ได้แก่
1.นายรุชชาดี และตี
2.น.ส.ซันนี่ หัสเล็ม
3.น.ส.สุไมยนา หวังเบ็ญหมัด และ 4.น.ส.นูรียา หลีอาดัม

#นิเทศศาสตร์ #HatyaiScenario
#คณะวิทยาการสื่อสาร
#นักศึกษาได้รับรางวัล2566
#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์