คณะวิทยาการสื่อสารขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุฮารียา ยะโต๊ะ ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ และนางสาวญาวาตี หะยีอิ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการออกแบบการประกวด Character Design จัดโดย เซ็นทรัล หาดใหญ่

คณะวิทยาการสื่อสารขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุฮารียา ยะโต๊ะ ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ และนางสาวญาวาตี หะยีอิ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการออกแบบการประกวด Character Design จัดโดย เซ็นทรัล หาดใหญ่

นางสาวสุฮารียา ยะโต๊ะ นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรการออกแบบสื่อ ชั้นปีที่ 1 คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท และนางสาวญาวาตี หะยีอิ สาขานวัตกรรมการออกแบบสื่อ ชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 รับเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท ในการประกวด Character Design ภายใต้โจทย์ “ความสุขและความทรงจำ 10 ปี เซ็นทรัล หาดใหญ่ โดยคาร์แรคเตอร์ผลงานดังกล่าวได้รับแรงบันดาลใจ จากท่าทางของของผู้คนคนที่เข้ามาบริการที่เซ็นทรัล เช่น ดูหนัง ช็อปปิ้ง ฯลฯ โทนสีที่เลือกใช้สื่อให้เห็นถึงถความสดใส ความสุขและความสนุกสนาน เพื่อให้ตอบโจทย์ของทางผู้จัด ทั้งนี้สามารถติดตามชมผลงานการออกแบบได้ภายในบริเวณต่างๆของเซนทรัล หาดใหญ่ และทางสื่ออนไลน์ของทางเซ็นทรัล หาดใหญ่

ช่องทางการติดตามคณะวิทยาการสื่อสาร :
Facebook : คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ. ปัตตานี
Website : www.commsci.psu.ac.th/

#นวัตกรรมการออกแบบสื่อ
#นักศึกษาได้รับรางวัล2566
#CommSciPNPSU
#คณะวิทยาการสื่อสาร
#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
#PrinceOfSongklaUniversity