คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ. ปัตตานี เปิดรับนักศึกษาในรอบ TCAS 1/1 ช่วงที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 (จำนวน 3 โครงการ)

คณะวิทยาการสื่อสารเปิดรับนักศึกษาในรอบ TCAS 1/1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 3 โครงการ
เปิดรับสมัคร : ช่วงที่ 1 ในวันที่ 1-20 ต.ค. 2566

โครงการที่เปิดรับ ดังนี้

 1. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาการสื่อสารโดยวิธีพิเศษ
  ภายใต้กลุ่มโครงการ Portfolio ทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1/1)
  ฉบับร่าง-TCAS1/1-โครงการ-1.pdf
 2. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาการสื่อสารโดยวิธีพิเศษ
  ภายใต้กลุ่มโครงการ ปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1/1)
  ฉบับร่าง-TCAS1/1-โครงการ-2.pdf
 3. โครงการคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายและโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความร่วมมือกับคณะวิทยาการสื่อสาร
  ภายใต้กลุ่มโครงการ Portfolio กลุ่มเป้าหมาย ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1/1)
  ฉบับร่าง-TCAS1/1-โครงการ-3.pdf

ปฏิทินการดำเนินการ

 • เปิดรับสมัคร : ช่วงที่ 1 วันที่ 1-20 ต.ค. 2566
  ผ่านเว็บไซต์ : commsci.psu.ac.th
 • ชำระค่าสมัคร : วันที่ 1-21 ต.ค. 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 25 ต.ค. 2566
 • สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 28 ต.ค. 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 31 ต.ค. 2566
 • สมัครลงทะเบียน/ยืนยันตัวตน : ตั้งแต่ 28 ต.ค. 2566 เป็นต้นไป
  ผ่านระบบ TCAS เว็บไซต์ : student.mytcas.com
 • ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS : วันที่ 6-7 ก.พ. 2567
  ผ่านเว็บไซต์ : student.mytcas.com
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 13 ก.พ. 2567
  ผ่านเว็บไซต์ : entrance.psu.ac.th

ระบบรับสมัคร

app.commsci.psu.ac.th/admissions

ดูรายละเอียด TCAS67 ทั้งหมด

TCAS67