ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกบุคคลธรรมดาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา

1. ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกบุคคลธรรมดาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนสวน 1 อัตรา

03-คนสวน-ประกาศผลการคัดเลือก.pdf

2. ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกบุคคลธรรมดาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาด 1 อัตรา

03-แม่บ้าน-ประกาศผลการคัดเลือก.pdf