ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและรายละเอียดการสอบบุคคลธรรมดาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และรายละเอียดการสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง คนสวน

01-คนสวน-ประกาศแจ้งรายชื่อ-รายละเอียดการสอบ.pdf

 

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และรายละเอียดการสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาด

02-แม่บ้าน-ประกาศแจ้งรายชื่อ-รายละเอียดการสอบ.pdf