คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลธรรมดาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนสวน จำนวน 1 อัตรา

คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลธรรมดาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง คนสวน จำนวน 1 อัตรา | อัตราค่าจ้าง เดือนละ 7,600 บาท
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 กันยายน 2566

คุณสมบัติเฉพาะของผู้รับจ้างเหมาบริการ
1. วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษา (ป.6)
2. มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร
3. เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
4. มีความรู้ความเข้าใจในงานด้านการดูแลพื้นที่อาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์
5. สามารถพูด เขียน และอ่านภาษาไทยได้
6. หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งจะได้รับการพิจารณา

หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะการปฏิบัติงาน
1. งานตกแต่งต้นไม้
2. งานตัดหญ้า
3. งานดูแลต้นไม้
4. งานกวาดขยะมูลฝอย
5. งานบำรุงรักษาเครื่องมือ
6. อื่น ๆ ตามได้ที่รับมอบหมาย

สมัครได้ที่ ห้องสำนักงาน ชั้น 2 คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี

ดาวโหลดใบสมัคร : ใบสมัครผู้รับจ้างเหมาบริการ.pdf

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ประกาศรับสมัคร-คนสวน.pdf

สอบถามข้อมูล
คุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง งานจัดการทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาการสื่อสาร
โทรศัพท์ 073-349692