คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงพื้นที่แบ่งปันให้โอกาสด้านการศึกษากับน้องๆผู้พิการทางสายตา

คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงพื้นที่แบ่งปันให้โอกาสด้านการศึกษากับน้องๆผู้พิการทางสายตา

เช้าวันนี้ (14 มีนาคม 2566) ทีมผู้จัดโครงการ CommSci’s Charity สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน พร้อมด้วย อาจารย์เกวภร สังขมาศ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากร ได้ร่วมส่งมอบสมุดให้กับผู้พิการทางสายตา จำนวน 260 เล่ม พร้อมด้วยสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับน้องๆผู้พิการทางสายตา ที่โรงเรียนผู้พิการทางสายตาธรรมสากลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมรับฟังการบรรยายหัวข้อ “การทำงานแบบธรรมสากล” วิทยากรโดย คุณสุรเดช​ สุริยวานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ​โรงเรียน และร่วมพูดคุยกับคุณแวอารงค์ สาและ ผู้อำนวยการโรงเรียน เรื่องแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานร่วมกันเพื่อขยายโอกาสให้กับผู้พิการทางสายตา

“…เรามีความตั้งใจ ที่อยากให้ผู้พิการทางสายตาสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไป อยากให้มองว่าเค้าคือคนปกติ เพียงแค่ไม่สามารถมองเห็นได้ ที่นี่เราปลูกฝังเรื่องการใช้ชีวิต การเข้าสังคม ความตั้งใจของเราคือเติมเต็มและพัฒนาศักยภาพของเค้าอย่างเต็มที่ ให้เค้าพร้อมที่จะออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้ต่อไปในอนาคต ด้านการเรียนเราสอนเรื่องการเขียน การคิดคำนวณ คณิตศาสตร์เบื้องต้น นอกจากนี้เรายังให้เค้าได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อให้เค้าสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข เราจึงอยากให้เค้าได้รับโอกาสด้านการศึกษา เพื่อยกระดับการใช้ชีวิตให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมครับ…” คุณสุรเดช​ สุริยวานิช

ทางคณะวิทยาการสื่อสาร ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจในการลงมือทำสมุดและร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับน้องๆผู้พิการทางสายตา