เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วม “โครงการ CommSci’s Charity สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน” เพื่อร่วมกันจัดทำสมุดให้กับผู้พิการทางสายตา


“เพราะการให้ที่ยิ่งใหญ่ คือการให้โอกาสทางการศึกษา”

คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วม “โครงการ CommSci’s Charity สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน”
เพื่อร่วมกันจัดทำสมุดให้กับผู้พิการทางสายตา

โดยสามารถเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้-28 มีนาคม 2566 ทุกวันพุธ เวลา 13.30-15.30 น.
ณ บริเวณชั้น 2 หน้าห้องสำนักงาน อาคารคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำหรับนักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป องค์กรและหน่วยงานต่างๆ หากสนใจเข้าร่วมนอกเหนือช่วงเวลาดังกล่าว
สามารถแจ้งความประสงค์มาได้ที่ คุณทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ เบอร์โทรศัพท์/ID Line 0817676889

ทั้งนี้ สมุดที่ทุกท่านได้ร่วมจัดทำนั้น ทางคณะวิทยาการสื่อสารจะรวบรวมเพื่อมอบให้กับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมะสากลหาดใหญ่และโรงเรียนในเครือทั่วประเทศ ซึ่งในทุกๆปีทางโรงเรียนมีความจำเป็นต้องใช้สมุดเป็นจำนวนมากเพื่อให้เพียงพอกับนักเรียน จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ผู้พิการกันนะคะ