เชิญชมละครถกแถลง 2 เรื่อง 2 รส
จากนักศึกษาวิชาการสื่อสารการแสดงและการจัดแสดงละครเวที

นักศึกษารายวิชา 870 – 009 การสื่อสารการแสดงและการจัดละครเวที สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีขอเชิญทุกท่านชมการแสดงละครถกแถลง 2 เรื่อง ได้แก่

“การศึกษาฆ่าฉัน”

ละครที่ชวนทุกท่านตั้งคำถามถึงค่านิยมของสังคมที่ส่งผ่านมากับระบบการศึกษา มีเพียงผู้แข็งแกร่งและเป็นหนึ่งเท่านั้นที่จะได้รับการยอมรับจากสังคม ใครอ่อนแอก็แพ้ไป กำกับการแสดงโดย อลีนา ราเหม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขานิเทศศาสตร์

“โรงเรียนสีเทา”

ละครที่สะท้อนความเหลื่อมล้ำของสังคม การกระทำของใครคนหนึ่งที่มิอาจตัดสินได้ด้วย “ถูก-ผิด” ความหวังดีที่อาจเป็นหอกทิ่มแทงใครสักคน และความสำเร็จที่แลกมาด้วยการปิดบังเรื่องราวที่ควรแก้ไข กำกับการแสดงโดย ปรเมษฐ์ ฮัดซัน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขานิเทศศาสตร์

รอบการแสดง

เปิดการแสดง 2 รอบ

  • รอบที่ 1 วันพุธที่ 31 มกราคม 2567
  • รอบที่ 2 วันพฤหัสสดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
    เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
    ณ ห้องปฏิบัติโทรทัศน์ CommSci TV คณะวิทยาการสื่อสาร

จำกัดจำนวนผู้ชมเพียงรอบละ 40 ที่นั่งเท่านั้น
บัตรราคา 39 บาท

ทั้งนี้รายได้จากการจำหน่ายบัตร นักศึกษาจะนำไปใช้เป็นทุนสำหรับการจัดแสดงละครเวทีต่อไป

สำรองที่นั่งเพียงคลิกลิงก์

รู้จักละครถกแถลง

ละครถกแถลง หรือ Deliberative Theatre เป็นละครที่นำเสนอประเด็นความขัดแย้งและปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคม แต่สื่อสารประเด็นดังกล่าวผ่านตัวละครที่ราวกับว่าตัวละครนั้นไม่ได้มีอยู่จริงในสังคม ซึ่งทำให้การถก อภิปราย และเผชิญหน้ากันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในพื้นที่ปลอดภัยของละครกถแถลง (ข้อมูลจากเว็บไซต์มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม))

อำนวยการผลิตโดย

ผศ.จารียา อรรถอนุชิต
ผศ.ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 870 – 009 การสื่อสารการแสดงและการจัดแสดงละครเวที