สำหรับผู้สมัครโควตาภูมิภาค รอบ 2 ม.อ สามารถเลือกสาขาวิชาได้แล้ว (ตั้งแต่วันที่​ 17-19 เม.ย. 66)

เลือกสาขาวิชา (โควตาภูมิภาค รอบ 2 ม.อ.)

ตรวจสอบคะแนน​ A-Level ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป​ 👉 เข้าสู่ระบบทาง student.mytcas.com
หากผู้เข้าสอบมีข้อสงสัยในคะแนน สามารถยื่นคำร้องขอทบทวนผลสอบได้ตั้งแต่วันที่ 18-25 เม.ย. 2566 👉 ยื่นคำร้องได้ในระบบ mytcas.com
โควตาภูมิภาค​ ม.อ. เลือกคณะ​ 17-19 เม.ย. 2566 ผ่านเว็บไซต์​ https://e-admission.psu.ac.th/