คณะวิทยาการสื่อสาร ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการขายทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมสภาพ จำนวน 77 รายการ

คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการขายทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมสภาพ จำนวน 77 รายการ
โดยกำหนดขอพิจารณาราคา เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566
ณ ห้องประชุมสำนักงาน คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รายละเอียดตามประกาศ

เอกสารแนบ Download