CommSci Open House 2024 เปิดบ้านวิทยาการสื่อสาร แนะเเนวหลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา อำเภอเมื่อง จังหวัดปัตตานี

CommSci Open House 2024 เปิดบ้านวิทยาการสื่อสาร แนะเเนวหลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา อำเภอเมื่อง จังหวัดปัตตานี

เช้าวันนี้ ( 03 พฤศจิกายน 2566) ดร.ภักดี ต่วนศิริ คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนจงรักษ์สัตย์วิทยา จำนวน 52 คน ณ ห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ คณะวิทยาการสื่อสาร โดยทางทีมสื่อสารองค์กรได้จัดกิจกรรมแนะนำสาขาวิชา และแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเปิดโอกาสด้านการศึกษาให้กับให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกจากนี้ ทางคณะครูและนักเรียนยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย ห้องปฏิบัติการวาดภาพ และบรรยากาศภายในคณะวิทยาการสื่อสาร เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่ออีกด้วย

สำหรับโรงเรียนใดที่สนใจนำนักเรียนมาศึกษาดูงาน พร้อมรับฟังการแนะแนวหลักสูตรจากทางคณะวิทยาการสื่อสาร สามารถติดต่อมาได้ทาง ib เพจคณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี หรือ งานสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 073349692 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.commsci.psu.ac.th

#CommSciPNPSU
#คณะวิทยาการสื่อสาร
#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
#PrinceOfSongklaUniversity