นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี คว้ารางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์สําหรับเด็กและเยาวชนในระดับประเทศ

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี คว้ารางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์สําหรับเด็กและเยาวชนในระดับประเทศ

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้ชื่อทีมห้องแห่งความลับ ในผลงานการประกวดคลิปวิดีโอ เรื่องบ้านผมเรียกว่าซามารอเด็ง คว้ารางวัลชมเชยพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมโล่รางวัล ในการประกวดสื่อสร้างสรรค์สําหรับเด็กและเยาวชน หัวข้อเยาวชนสร้างสรรค์สื่อ…สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม” ภายใต้โครงการ สร้างสรรค์ไทย ปี 2 (Creative Thai) จัดโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้ร่วมเดินทางไปร่วมงานแถลงข่าวผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์สําหรับเด็กและเยาวชน ณ โรงแรม S31 กรุงเทพฯ พร้อมรับเงินและโล่รางวัลจากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และรองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ทางคณะวิทยาการสื่อสาร ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักศึกษาทุกคน โดยสมาชิกทีมห้องแห่งความลับ มีดังนี้
1. น.ส.อลีนา ราเหม >>> creative รายการ
2. น.ส.คูไซฟ๊ะ เจะเตะ >>> ลงเสียง/ผู้ดำเนินรายการ
3. นายนันทสุทธิ์ บุญยัง >>> preproduction
4. นายตูแวอัฟฟาน หะยีมูดอ >>> ช่างภาพ
5. นายปรเมษฐ์ ฮัดซัน >>> postproduction