เชิญบุคลากรคณะวิทยาการสื่อสาร เข้าร่วมอบรม“กลไกสร้างความยั่งยืน ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ของสถานประกอบการไทย”

เชิญบุคลากรคณะวิทยาการสื่อสาร ร่วมขับเคลื่อนคณะวิทยาการสื่อสารให้เป็นสำนักงานสีเขียว

เข้าร่วมอบรมหัวข้อ “กลไกสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการไทย”
วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566
เวลา 09.00 – 12.00 น.

เข้าร่วมอบรมผ่านระบบ Zoom cloud meeting
ได้ที่ห้องประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจ
คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี