คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ. ปัตตานี เปิดรับนักศึกษาในรอบ TCAS2 รอบโควตา (Quota) ประจำปีการศึกษา 2566 (จำนวน 2 โครงการ)

คณะวิทยาการสื่อสารเปิดรับนักศึกษาในรอบ TCAS2 รอบโควตา (Quota) ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 2 โครงการ

1. โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (โควตาภูมิภาค) รอบที่ 2
2. โครงการคัดเลือกนักเรียน ปวช.3 ใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (โควตาภูมิภาค) รอบที่ 2

เปิดรับสมัครวันที่ 1-15 มีนาคม 2566
ระบบรับสมัคร : PSU Admission

รายละเอียดโครงการ : Link Download

รายละเอียดโครงการ : Link Download