เสวนานิเทศศาสตร์ “จะอยู่ได้มั้ย ถ้าอ้ายบ่มีของ” : ชวนกันส่อง “มูฯ” ในเพลงร่วมสมัย

เสวนานิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 3
ห้อข้อ “จะอยู่ได้มั้ย ถ้าอ้ายบ่มีของ” : ชวนกันส่อง “มูฯ” ในเพลงร่วมสมัย

วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

จัดโดย สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร