คณบดีและอาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อ คณะวิทยาการสื่อสาร ในนามเครือข่ายความร่วมมือ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม Art of the seas ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.ภักดี ต่วนศิริ คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร และรองศาสตราจารย์สิทธิกร เทพสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อ ในนามเครือข่ายความร่วมมือ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม Art of the seas เมื่อวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อัฏฐพล คงพัฒน์ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นผู้กล่าวแสดงความรู้สึกในนามผู้แทนผู้จัดแสดงนิทรรศการ และกล่าวรายงานโครงการต่อประธานในพิธี

นิทรรศการศิลปกรรม ศิลปะแห่งแดนท้องทะเล Art of the Seas ที่จัดขึ้นในเดือนกันยายนนี้ เป็นการแสดงงานกลุ่มของคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และศิลปินผู้มีชื่อเสียงของภาคใต้ รวมจำนวนกว่า 40 ผลงาน ซึ่งเป็นผลงานการสร้างสรรค์ที่มีความหลากหลายทางด้านเทคนิค ถ่ายทอดความงาม สร้างความสุข ให้เกิดขึ้นกับผู้ที่ได้รับชมนิทรรศการ เป็นการแบ่งปันสุนทรียภาพของงานศิลปะ เพื่อให้ผู้ที่ได้ชมผลงานมีความสุข ทั้งนี้สามารถเข้าชมนิทรรศการนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันอาทิตย์
ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น.
***เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย***

#หอศิลป์มข
#หอศิลป์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
#นิทรรศการประจำเดือนกันยายน2566
ขอบคุณภาพข่าวจาก : เพจ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น