ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ Guangdong University of Technology (GDUT) ประจำปีการศึกษา 2567

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ Guangdong University of Technology (GDUT) ประจำปีการศึกษา 2567 ตามข้อตกลง MoU มีกำหนดการทำกิจกรรม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 14-20 เมษายน 2567 ณ GDUT มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ระยะเวลาการจัดโครงการ
ระหว่างวันที่ 14 – 20 เมษายน 2567 (รวม 7 วัน)

  • 14 เมษายน 2567 เดินทางจากหาดใหญ่ไปกรุงเทพฯ
    เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
  • 15 – 19 เมษายน 2567 กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ GDUT
  • 20 เมษายน 2567 เดินทางจากเมืองกว่างโจวกลับกรุงเทพฯ

โดยมีค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาต้องรับผิดชอบเอง ได้แก่
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับในประเทศ+ต่างประเทศ (หาดใหญ่-กรุงเทพ-กว่างโจว) และค่าวีซ่า รวมประมาณ 22,000 บาท
2. ค่าประกันเดินทาง ประมาณ 500 บาท

รายละเอียดคุณสมบัติ และเงื่อนไขการสมัครเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากเอกสาร
ลิงค์ไฟล์

ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารได้ที่
คุณสุชาวดี ประสพเนตร (พี่แอ๋ม)
งานวิเทศสัมพันธ์
ได้ตั้งแต่วันนี้ – 9 กุมภาพันธ์ 2567