คณะวิทยาการสื่อสาร เชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ลานลาแมสะมิแล

คณะวิทยาการสื่อสาร เชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ณ ลานลาแมสะมิแล ในวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567
เวลา 08.00-12.00 น. มีเกมกิจกรรมนันทนาการ ชิงรางวัลมากมาย

“มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”