คณะวิทยาการสื่อสาร ปลื้มนักเรียนรายงานตัว TCAS รอบที่ 1/1 ช่วงที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เกินเป้า!

      
คณะวิทยาการสื่อสาร ปลื้มนักเรียนรายงานตัว TCAS รอบที่ 1/1 ช่วงที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เกินเป้า

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 คณะวิทยาการสื่อสาร เปิดบ้านต้อนรับผู้สอบสัมภาษณ์ TCAS 2567 รอบที่ 1/1 ช่วงที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยในครั้งนี้มีกรรมการร่วมสอบสัมภาษณ์ จำนวน 8 ท่าน จากทั้ง 3 สาขาวิชา ดังนี้

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา กูใหญ่ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
2.ดร.อาทิตยา สมโลก อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาหมาน หมัดเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ
4.ดร.ดารานาถ แต่นสุ่ย อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ
5.อาจารย์ฐิติมา เทพญา อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ
6.รองศาสตราจารย์สิทธิกร เทพสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อ
7.ดร.ศุภราภรณ์ ทวนน้อย อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อ
8.ดร.ปิติ มณีเนตร อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อ

ทางคณะวิทยาการสื่อสาร ยินดีต้อนรับผู้ปกครองและผู้ร่วมสอบสัมภาษณ์ทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบกันในช่วงเปิดเทอมใหม่ในปีการศึกษา 2567 สำหรับนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อที่คณะวิทยาการสื่อสาร TCAS 1/1 ช่วงที่ 2 รอบ Portfolio ปี 2567 ระหว่างวันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2566 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.commsci.psu.ac.th/tcas67/

#CommSciPNPSU
#คณะวิทยาการสื่อสาร
#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
#PrinceOfSongklaUniversity