สาขานิเทศศาสตร์ จัดเวทีสัมมนาด้านการสื่อสาร เรื่อง “สื่อ 3 ความจริง” และแสดงผลงานฝึกปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ “มา Craft” สื่อสารเรื่องดีในพื้นที่ชายแดนใต้

สาขานิเทศศาสตร์ จัดเวทีสัมมนาด้านการสื่อสาร เรื่อง “สื่อ 3 ความจริง” และแสดงผลงานฝึกปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ “มา Craft” สื่อสารเรื่องดีในพื้นที่ชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2566 นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร จัดนิทรรศการการแสดงผลงานฝึกปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ “มา Craft” และการจัดสัมมนาด้านการสื่อสาร เรื่อง “สื่อ 3 ความจริง” ณ มลายูลิฟวิ่ง (Melayu Living) ถนนปัตตานีภิรมย์ จังหวัดปัตตานี โดย ดร.มูฮำหมัดสูใฮมี ยานยา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีนิทรรศการการแสดงผลงานฝึกปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ “มา Craft” รับชมผลงานภาพถ่ายจากนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ มีกิจกรรม Workshop เพ้นท์ลายผ้า โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเยาวชนบ้านดี และ Workshop ทำพวงกุญแจจากผ้าพื้นถิ่น โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสิริจริยา และมีจัดเวทีสัมมนา เรื่อง สื่อ 3 ความจริง: สื่อสาร สร้างภาพ สามจังหวัด ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมัชชา นิลปัลม์ อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี คุณแวนูรไอฮัน แวดอเลาะ ผู้สื่อข่าวพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของTHE STANDARD คุณนันทภพ อาดำ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 870-411 สัมมนาการสื่อสาร รายวิชา 870-413 สัมมนาการสื่อสารการตลาด รายวิชา 870-414 การฝึกปฏิบัติการสื่อสารการตลาด และ รายวิชา 870-413 การฝึกปฏิบัติการสื่อสารมวลชน ซึ่งได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาใช้ทักษะการคิดเชิงเหตุผลและเชิงวิพากษ์บนฐานความรู้ทางวิชาการในด้านการสื่อสารและการสื่อสารการตลาด รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษาสามารถจัดเวทีสัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการสื่อสารการตลาดต่อสาธารณะได้

 

ติดตามข้อมูลข่าวสาร
Facebook Page : CoommArt Seminar
#CA63
#นิทรรศการมาCraft
#สัมมนาด้านการสื่อสาร
#สื่อ3ความจริง
#นิเทศศาสตร์
#สัมมนานิเทศศาสตร์
#CommArtSeminar2023