เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมสัมมนานักศึกษานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “สื่อ 3 ความจริง สื่อสาร•สร้างภาพ•สามจังหวัด”

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมสัมมนานักศึกษานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

สัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “สื่อ 3 ความจริง สื่อสาร•สร้างภาพ•สามจังหวัด”
ณ MELAYU LIVING ในวันเสาร์ ที่ 14 ตุลาคมนี้
(ใครมาไม่ถูก สแกนคิวอาร์โค๊ดกันได้เลยงับ)

#นิเทศศาสตร์
#สัมมนานิเทศศาสตร์
#มาCraft
#มอปัตตานี