เปิดฉาก ละครเวทีเรื่อง ART ดัดแปลงจากบทประพันธ์ของนักเขียนชาวฝรั่งเศส ครั้งแรกในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

เปิดฉาก ละครเวทีเรื่อง ART ดัดแปลงจากบทประพันธ์ของนักเขียนชาวฝรั่งเศส ครั้งแรกในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับกลุ่ม NUNi productions จัดแสดงละครเวทีเรื่อง ART เมื่อวันที่ 4 และ 5 ตุลาคม 2566 โดยมีการจัดแสดง จำนวน 3 รอบ ที่ห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ชั้น 1 คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งหลังการแสดงแต่ละรอบมีการจัดเสวนาพูดคุยถึงเรื่องราวของการแสดงละคร โดยมีทีมนักแสดงและผู้กำกับมาร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดการทำละครเวทีในครั้งนี้ ทำให้ผู้เข้าร่วมรับชม นอกจากได้สนุกกับการแสดงที่นำผู้ชมติดตามเรื่องราวตลอดหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้ว ยังได้แนวคิดการดัดแปลงบทละคร การจัดการแสดงในพื้นที่ต่างๆ และข้อขบคิดจากการรับชมละครเวทีดังกล่าวด้วย

ละครเวทีเรื่อง ART เป็นละครเวทีที่ดัดแปลงมาจากบทประพันธ์ของยาสมินา เรซา (Yasmina Reza) นักเขียนบทละครมือรางวัลชาวฝรั่งเศสที่ได้รับรางวัล Tony Award แปลเป็นไทยโดยคุณปวิตร มหาสารินันทน์ แสดงโดยคุณปวิตร มหาสารินันทน์ คุณดำเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์ และคุณนิกร แซ่ตั้ง กำกับการแสดงโดยคุณภัทรสุดา อนุมานราชธน สนับสนุนโดยสถานทูตฝรั่งเศส

ทางคณะวิทยาการสื่อสาร ขอขอบคุณ กลุ่ม NUNi productions ที่มาจัดแสดงละครเวทีเรื่อง ART ให้บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมรับชมในครั้งนี้