เชิญโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม CommSci Open House 2024

เรียนเชิญโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม CommSci Open House 2024

รายละเอียด

คณะมีกิจกรรม commsci open house เปิดบ้านวิทยาการสื่อสาร โดยจะมี 3 ช่วงเวลาให้เลือก ดังนี้
1. ช่วงเช้า 09.00-12.00 น.
2. ช่วงบ่าย 13.30-16.00 น.
3. ทั้งวัน 09.00-16.00 น.

กำหนดการเบื้องต้น
1. แนะนำหลักสูตร
2. แนะแนวการศึกษา
3. Commsci on tour ชมบรรยากาศการเรียนการสอนและชมห้องปฏิบัติการคณะฯ

รบกวนแจ้งข้อมูลให้ทางคณะทราบเบื้องต้น ดังนี้
1. สาขาที่สนใจเป็นพิเศษ
2. จำนวนคุณครูที่เข้าร่วม
3. จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วม
4. ช่วงวันเวลาที่สนใจ
*สามารถทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชม/ขอเข้ารับฟังการแนะแนวหลักสูตร  ดาวน์โหลดเอกสาร 
มาได้ที่ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรียน คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณพัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ(จูน) เจ้าหน้าที่งานแนะแนวหลักสูตร
โทร. 073349692
โทรศัพท์มือถือ 0969290449
add line: 0969290449
E-mail : phatcharakan.y@psu.ac.th