คณะวิทยาการสื่อสาร ร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านภาพยนตร์ เครือข่าย miniTCDC พร้อมต่อยอดพัฒนาหลักสูตรการสอนให้มีประสิทธิภาพ

คณะวิทยาการสื่อสาร ร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านภาพยนตร์ เครือข่าย miniTCDC พร้อมต่อยอดพัฒนาหลักสูตรการสอนให้มีประสิทธิภาพ

คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านภาพยนตร์ เครือข่าย miniTCDC ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดโดยศูนย์วัฒนธรรมการออกแบบ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อว.ม.อ.) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ซึ่งงานสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และพัฒนาหลักสูตรการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยคณาจารย์จากทางสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร ได้ร่วมหารือพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา นอกจากนี้นักศึกษาของทางคณะฯ ได้ร่วมวิเคราะห์และเรียนรู้รูปแบบวิธีคิดและการผลิตคอนเทนต์ในหลายระดับและหลายมิติเพื่อหาแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

อีกทั้งได้รับฟังการบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานในวงการภาพยนตร์ โดยคุณชัยพฤกษ์ เฉลิมพรพานิช ผู้กำกับภาพ (Director of Photography) ภาพยนตร์ ซีรี่ส์และโฆษณา เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเสริมสร้างทักษะศิลปะการเล่าเรื่องที่ดี (Storytelling) ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการผลิตคอนเทนต์ในเชิงภาพยนตร์

ช่องทางการติดตามคณะวิทยาการสื่อสาร :
Facebook : คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ. ปัตตานี
Website : www.commsci.psu.ac.th/

#CommSciPNPSU
#คณะวิทยาการสื่อสาร
#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
#PrinceOfSongklaUniversity