คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ให้กับทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองปัตตานี

(20 มกราคม 2566) คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นำโดย ดร.ภักดี ต่วนศิริ คณบดีคณะวิทยาการสื่อสารและทีมบริหาร ได้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 6 ชุด ให้แก่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี เพื่อสนับสนุนการใช้งานด้านอำนวยการ งานเอกสารทางราชการของหน่วยงาน โดยเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับจัดสรรจากการเรียนการสอนของทางคณะฯ ซึ่งยังอยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานโปรแกรมพื้นฐานได้