คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี ขอขอบคุณทางมูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา จำนวน 4 ทุน ทุนละ 10,000 บาท

เช้าวันนี้ (6 มกราคม 2566) ทางคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์เกวภร สังขมาศและบุคลากร นำนักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจ จำนวน 4 คน เข้ารับทุน จำนวน 4 ทุนทุนละ 10,000 บาท โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายชารีฟ โส๊ะเบ็ญอาหลี นักศึกษาสาขานวัตกรรมการออกแบบสื่อ
2. นายมูฮัมหมัดตักวา ยีกา นักศึกษาสาขานวัตกรรมการออกแบบสื่อ
3. นายมูฮัมหมัด มาแต นักศึกษาสาขานวัตกรรมการออกแบบสื่อ
4. นายอานัส สาระ นักศึกษาสาขานวัตกรรมการออกแบบสื่อ
ทางคณะวิทยาการสื่อสาร ขอขอบคุณทางมูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสารมาโดยตลอด ทั้งนี้ทางนักศึกษาจะนำทุนดังกล่าวไปต่อยอดโอกาสด้านการศึกษาและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
.
#CommSciPNPSU
#คณะวิทยาการสื่อสาร
#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
#PrinceOfSongklaUniversity